Selasa, 12 April 2011

Method GranadaMethod Granada adalah cara mudah dan ringkas untuk menerjemah Al-Qur'an yang disusun oleh Ustaz Solihin Bunyamin Ahmad, Lc. Beliau adalah alumni Fakulti Shari'ah Universiti Imam Muhammad bin Saud Jakarta. Method ini berisi panduan menerjemah Al-Qur'an dalam 4 langkah mudah. Sangat praktikal sehingga mampu menolong pelajar untuk memahami bahasa al-Quran dalam masa yang amat singkat.


Keistimewaan Method Granada:
  • Telah diajarkan kepada ribuan orang.
  • Senang dipelajari dan diajarkan semula.
  • Praktikal, menjimatkan banyak masa, tenaga dan biaya.
  • Boleh diajarkan kepada semua kalangan masyarakat.
  • Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.


Antara materi yang diajarkan dalam program ini ialah:

1. Mengenali perbezaan huruf hijaiyyah dan abjadiyyah.
2. Mengenal pasti komponen ayat dalam bahasa Arab.
3. Mengenal pasti kata benda melalui ciri-cirinya.
4. Mengetahui 3 jenis kata kerja.
5. Mengidentifikasi ketiga jenis kata kerja.
6. Menerjemahkan ayat-ayat yang mengandungi kata kerja.
7. Mengetahui arti kata ganti dan macam-macamnya.
8. Mengetahui perbezaan makna kata tunjuk.
9. Mengetahui makna kata sambung.
10. Mencari akar kata dengan mengira huruf.
11. Panduan mencari arti kata dalam kamus Arab-Melayu.
12. Memahami pola kata kerja bentuk pasif.
13. Memahami pola kata benda pelaku aktif.
14. Memahami pola kata benda pelaku pasif.
15. Mengetahui berbagai kaidah berkenaan dengan huruf penyakit.
16. Mencari akar dari kata yang hanya mengandungi dua huruf.
17. Mencari akar dari kata yang hanya mengandungi satu huruf.
dll.


Kesemua materi di atas diajarkan dalam 4 Langkah Mudah:

  1. Menguasai komponen ayat dalam bahasa Arab.
  2. Menguasai kata-kata tak berubah (tak berakar kata).
  3. Menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya
  4. Latihan secara istiqamah.
Method ini sesuai untuk pelajar sekolah menengah, pelajar IPT dan masyarakat awam.